Tag: natuli

BABA BOOK: czy wychowujesz dzikie dziecko?

Wild child, czy­li natu­ral­ny roz­wój dziecka” 

Najlepsza książka 2022 r. – na dodatek to kompendium wiedzy o spektrum autyzmu

Wero­ni­ka i Jerzy Jania­ko­wie “Książ­ka o czło­wie­ku w spek­trum autyzmu”

BABA BOOK: seria rodzicielska

Recen­zje wszyst­kich ksią­żek z serii rodzi­ciel­skiej wydaw­nic­twa Natuli. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep