Tag: niezmienniki maturalne

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: POZNAŃ

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki matu­ral­ne” oraz gale­ria zdjęć – ponad 7 tys. osób. 

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: WARSZAWA

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki maturalne”