Tag: nobel

DD TVN: w telewizji śniadaniowej o literaturze i to takiej, która porusza bardzo ważne tematy dla wszystkich kobiet

Dzię­ku­ję Agniesz­ce Kor­czyń­skiej, że wraz z Nata­lią Szo­stak i Mał­go­rza­tą Roze­nek mia­ły­śmy szan­sę poroz­ma­wiać w tele­wi­zji śnia­da­nio­wej o lite­ra­tu­rze i to takiej, któ­ra poru­sza bar­dzo waż­ne tema­ty dla wszyst­kich kobiet.
#annie­er­naux ♥️💪
Nata­lia Szo­stak. Czy­tel­nicz­ka Mał­go­rza­ta Roze­nek-Maj­dan DDTVN @agnieszka.ko.180

Kim jest Abdulrazak Gurnah, laureat Literackiej Nagrody Nobla 2021?

Piszę o tym, po co lite­rac­ki Nobel oraz stresz­czam powie­ści Noblisty.