Tag: opowieść wigilijna

Lektury ósmoklasisty: kompilacja!

Zesta­wie­nie w tabeli. 

Opowieść wigilijna – Charles Dickens

stresz­cze­nie i omó­wie­nie lek­tu­ry “Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dickensa