Tag: przemówienie

JACEK SOPLICAGODNY REHABILITACJI?

Prze­mó­wie­nie — mowa obroń­cy i mowa oskar­ży­cie­la Jac­ka Soplicy 

Jak napisać PRZEMÓWIENIE?

Instruk­cja pisa­nia prze­mó­wie­nia oraz gry, by utrwa­lić wiedzę. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep