Tag: subiektywny

wzbogać słownictwo: przydatne pojęcia

Poznaj poję­cia przy­dat­ne w rozprawkach. 

obiektywny / subiektywny

fak­ty a opi­nie, subiek­tyw­ny a obiek­tyw­ny #kor­kiz­pol­skie­go