Temat tego­rocz­nej edy­cji brzmi: Fak­TY i miTY, ste­reo­TY­py w świe­cie Osób z Niepełnosprawnościami ✨