Dro­dzy, z wie­lu stron i infor­ma­cji z książ­ki usi­łu­ję stwo­rzyć mapę Moskwy z “Mistrza i Mał­go­rza­ty”. Będę ją dopra­co­wy­wać. Wszel­kie suge­stie roz­bu­do­wy­wa­nia i zmian – mile widziane.

Lecę!

Mał­go­rza­ta