Tag: ekologia

Patronat BABY: „Zaginiony wieloryb”

Mój majo­wy patro­nat to dru­ga książ­ka Han­nah Gold o przy­jaź­ni międzygatunkowej. 

07.10. Premiera edukacyjnej bajki “Dzieci z Oceanu” – prowadzenie rozmowy i panelu na temat roli książek dziecięcych

Baj­ka o boha­ter­ce z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­ra uczy doro­słych ekologii. 

07.10. Prowadzę spotkanie premierowe kolejnej książki z przygodami dzielnej Neli | Adrian Rykowski “Dzieci z Oceanu”

Dom Otwar­ty, jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnościami.
Pod­czas wyda­rze­nie, będzie tłumacz_ka pol­skie­go języ­ka migo­we­go PJM.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep