Tag: fundacja perspektywy

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: POZNAŃ

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki matu­ral­ne” oraz gale­ria zdjęć – ponad 7 tys. osób. 

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: WARSZAWA

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki maturalne” 

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: SZCZECIN

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki maturalne” 

Informator dla maturzystów: Perfekcyjne wypracowanie na Maturze w Formule 2023

Arty­kuł o tym, jak napi­sać pra­cę w sty­lu naukowym.

NIE MA SIĘ CZEGO BAĆ! Omawiam arkusz pokazowy matury w nowej formule – PERSPEKTYWICZNA MATURZYSTKA

Zapra­szam na wideo ze stu­dia Fun­da­cji Perspektywy