Roz­mo­wa z PERSPEKTYWICZNA MATURZYSTKA, w któ­rej oma­wiam arku­sze poka­zo­we z matu­ry 2023: poziom pod­sta­wo­wy i roz­sze­rzo­ny. Zapra­szam do obejrzenia: