Tag: nowomowa

Kryzys to nie zmiana: o języku “klimatycznym”

24.09.2021 Mło­dzie­żo­wy Strajk Klimatyczny

nowomowa — wojna hybrydowa

O współ­cze­snej nowo­mo­wie i defi­ni­cji woj­ny hybrydowej

Cele stosowania nowomowy we współczesnym świecie

Cele i przy­kła­dy sto­so­wa­nia nowo­mo­wy we współ­cze­snym świecie.