Znów się roz­ga­da­łam o szkole 😉

Dzię­ku­ję “Tygo­dni­ko­wi Prze­gląd” i Kor­ne­lo­wi Waw­rzy­nia­ko­wi za rozmowę.