???? Po pier­wsze: nie paniku­j­cie. Jesteś­cie świet­nie przy­go­towani, a jedynie spokój Was ocali (i uważne czy­tanie pole­ceń).
???? Po drugie: jeżeli chce­cie poćwiczyć — pole­cam Wam jutro prze­jrzeć zestawy i tylko pomyśleć nad tezą i doborem tek­stów kul­tu­ry.
???? Po trze­cie: włącz­cie film do podusz­ki — https://babaodpolskiego.pl/…/filmy-ktore-warto-znac-prz…/

PS Życie pisze nam przedzi­wne sce­nar­iusze, ten egza­min nie decy­du­je o Waszej przyszłości.

✍️ Jak pisać: https://babaodpolskiego.pl/catego…/aktualnosci/jak-pisac/

???? Moty­wy: https://babaodpolskiego.pl/tag/topos/

???? Wypra­cow­a­nia z rozsz­erzenia (zestawy): https://drive.google.com/…/1oVbpF1Rh78yUlmA4ubluDhx1ndMwohi…

???? Przykład­owe i DOBRE wypra­cow­a­nia uczniów (a nie pisane przez nauczy­cieli, bo te moż­na głównie znaleźć w Internecie): https://drive.google.com/…/13quPqmCJOGdmzWXBpQWnBPp7fTZb3zp…

???? Wypra­cow­a­nia z pod­stawy (zestawy):
https://drive.google.com/…/1uohP1d_M11OmQCTlzMfAj0Qd2i3KuK-…

???? Przykłady DOBRYCH prac uczniows­kich: https://drive.google.com/…/1v8EopP9v-9ha_n3Grz3bpVHIwn6vlwW…

Powodzenia!

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)