EKSTRAWERTYCY: lubi poz­nawać nowych ludzi, zagadu­je, uczy się nowych rzeczy, cią­gle gdzieś wychodzi, nie może usiedzieć w miejs­cu — nauczy­ciel, muzyk. 

  • Jacek Sopli­ca “Pan Tadeusz” Adama Mick­iewicza — typowy sar­ma­ta, robi, zan­im pomyśli, zas­trzelił Horeszkę;
  • tytułowy bohater “Mak­be­ta” Willia­ma Szek­spi­ra — cią­gle musi­ał być w akcji, brał udzi­ał w wielu bitwach, później został tanem, następ­nie pomógł sobie zostać królem, cią­gle tworzył intrygii
  • tytułowy bohater “Małego Księ­cia” Antoine’a de Saint-Exupery’ego — nudz­ił się na aster­oidzie B‑612, więc zaczął podróżować, zagady­wał ludzi, nieustan­nie zadawał im pyta­nia, nie miał prob­le­mu z tym, by naty­ch­mi­ast żądać rysunku od Pilota

INTROWERTYCY: lubi samot­ność, pracę w ciszy, w domu, nie potrze­bu­je naw­iązy­wa­nia nowych relacji, w tłu­mie odczuwa niepokój, potrafi się skupić — programista

  • Ebenez­er Scrooge “Opowieść wig­ili­j­na” Charles Dick­ens — nie lubił ludzi, cią­gle siedzi­ał sam i liczył pieniądze; 
  • Skaw­ińs­ki z “Latarni­ka” Hen­ry­ka Sienkiewicza — po lat­ach tułacz­ki emi­gra­cyjnej znalazł spoko­jną pracę w latarni morskiej; niemal nie widy­wał ludzi
  • Pustel­nik z “Bal­la­dyny” Juliusza Słowack­iego — mieszkał w samot­noś­ci w głębi lasu, z dala od ludzi
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)