Imiesłowy — zmo­ra uczniów i wszys­t­kich, którzy piszą. Wymusza­ją konkret­ną skład­nię i inter­punkcję. Jeśli nadal nie wiesz, jak staw­iać przecin­ki, a rozbio­ry zdań nie są two­ją moc­ną stroną — staraj się unikać imiesłowów.

IMIESŁÓW (hybry­da cza­sown­i­ka z przymiotnikiem lub przysłówkiem)

a) przymiotnikowy: (jaki?)

czyn­ny — ący np. malujący

bierny — ny np. malowany

par­tykuła nie pisana łącznie

b) przysłówkowy: (jak?)

współczes­ny - ąc np. malując

uprzedni — wszy np. malowawszy

par­tykuła nie  pisana rozdzielnie

imiesłowy