BUDOWA TEATRU

THEATRON – widownia

ORCHESTRA – podest dla chóru

PARODOS – dro­ga, któ­rą wcho­dzi chór na orchestrę

PROSKENION – scena

SKENE – budy­nek, z któ­re­go wycho­dzą aktorzy