To też świet­ny pomysł na zaba­wę: wyty­puj­cie super­bo­ha­ter­ki w swo­jej pracy/szkole.