Pytam, cze­go sym­bo­lem jest Pene­lo­pa, odpo­wia­da z werwą: „Głu­po­ty!”. Zapo­wia­dam kry­zys mał­żeństw, sko­ro nasto­lat­ko­wie są realistami 😉