Chce­cie usły­szeć, jak cię­żar­na przez godzi­nę łapie powie­trze jak foka, ale nic jej nie prze­szko­dzi mówić o nowej maturze?! 

Przy­da się przed pisa­niem jutrzej­szej dia­gno­zy, zwa­nej przez nie­któ­rych prób­ną maturą.
SALON MATURALNY FUNDACJA PERSPEKTYWY autor­stwa Ane­ta Korycińska

Zapra­szam też do zaku­py opra­co­wań z matu­ry ustnej:

 • 20 autorskich tematów wypracowań – nowa matura rozszerzona

  15,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • 40 autorskich tematów wypracowań – nowa matura podstawowa

  15,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Biblia

  17,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – Biblia

  18,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Mitologia

  16,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – Mitologia

  17,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – (pojedyncza rozprawka)

  65,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Iliada”

  3,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Iliada”

  5,49 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Antygona”

  3,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Antygona”

  5,49 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Jak pisać? Matura podstawowa 2022 – poradnik Baby od polskiego (formuła 2015)

  59,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Legenda o świętym Aleksym”

  3,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Legenda o świętym Aleksym”

  5,49 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Jak pisać? Matura rozszerzona 2022 – poradnik Baby od polskiego (formuła 2015)

  59,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”

  3,99 VAT
  Dodaj do koszyka