Chce­cie usły­szeć, jak cię­żar­na przez godzi­nę łapie powie­trze jak foka, ale nic jej nie prze­szko­dzi mówić o nowej maturze?! 

Przy­da się przed pisa­niem jutrzej­szej dia­gno­zy, zwa­nej przez nie­któ­rych prób­ną maturą.
SALON MATURALNY FUNDACJA PERSPEKTYWY autor­stwa Ane­ta Korycińska

Zapra­szam też do zaku­pu opra­co­wań z matu­ry ustnej:

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Skuteczne techniki i metody przygotowywania uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2022/2023

  399,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Jak pisać? Matura podstawowa w formule 2023 – poradnik Baby od polskiego

  59,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • https://babaodpolskiego.pl/produkt/opracowanie-pytan-matura-ustna-2023/?fbclid=IwAR26kjqaWlhsq2Ng1MMAHw8CS7tPDYtMkZI2fyfdrHU7jEV1aQmsNdRjDOo

  Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – pełen zestaw 40 lektur

  179,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • WEBINAR: egzamin ósmoklasisty 2023

  30,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – Biblia

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Biblia

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – Biblia

  18,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • 40 autorskich tematów wypracowań – nowa matura podstawowa

  15,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Mitologia”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Mitologia

  12,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – Mitologia

  17,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • 20 autorskich tematów wypracowań – nowa matura rozszerzona

  15,99 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – (pojedyncza rozprawka)

  65,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Iliada”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka