Cześć! Stwo­rzy­łam new­slet­ter i od jutra będę go roz­sy­łam go z pomo­cą puchacz­ki 🦉Rysi, którą widzi­cie na tym zdjęciu. To ona znaj­du­je się w logo Baby od pol­skie­go (Ane­ta to od końca Ate­na, tyl­ko mądrość musia­łam sobie dodać od sowy 
😉), a efek­ty nasze­go spo­tka­nia można oglądać dzięki zdjęciom Syl­wii Nud­ne foto­gra­fie Syl­wii Nowic­kiej, wnętrzu Chmu­ry i opie­kun­ce Rysi – Ilo­na Smo­la­ga.
***
Jeśli chcesz otrzy­my­wać ode mnie i Rysi listy – zapisz się już dziś, a we wto­rek sprawdź skrzyn­kę 🙂 ✉️🦉

🎁🎉🎊
W każdym liście znaj­du­ją się pre­zen­ty dla zdających matu­rę i egza­min ósmoklasisty 🥰
Do prze­czy­ta­nia!
- Ane­ta, Baba od polskiego