Samo­chód. Tro­chę GPS szwan­ku­je. “Jeśli nie możesz zna­leźć uli­cy Karo­lin­ki, to wpisz tę więk­szą, War­cho­ła”. “Jakie­go War­cho­ła?”. Ze zdzi­wie­niem, że nie wiem: “Ta przy ROD Moko­tów”. “Odyń­ca!”

Chrum! FB_IMG_1507491251613
Bied­ny Anto­ni Odyniec