O naszych róż­nych świa­tach i tym, że wszyst­kie są dobre – w myśl zasa­dy „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”