QUIZ — auto­rzy i tytu­ły lek­tur obo­wiąz­ko­wych [Kaho­ot!]

Dla nauczy­cie­li: https://​cre​ate​.kaho​ot​.it/​s​h​a​r​e​/​l​e​k​t​u​r​y​-​o​s​m​o​k​l​a​s​i​s​t​y​/​0​8​0​f​a​f​6​6​-​9​771 – 4479-ac88-6a5694e093f5

Dla uczniów: https://​kaho​ot​.it/​c​h​a​l​l​e​n​g​e​/​?​q​u​i​z​-​i​d​=​0​8​0​f​a​f​6​6​-​9​771 – 4479-ac88-6a5694e093f5&single-player=true

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)