Tag: lektury

Zemsta — Aleksander Fredro

Opra­co­wa­nie “Zemsty” Alek­sa­dra Fredry

Balladyna – Juliusz Słowacki

Opra­co­wa­nie “Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Słowackiego

QUIZ — autorzy i tytuły lektur obowiązkowych [Kahoot!]

Quiz – egza­min ósmo­kla­si­sty – auto­rzy, tytu­ły, gatunki 

Syzyfowe prace – Stefan Żeromski

Opra­co­wa­nie “Syzy­fo­wych prac” Ste­fa­na Żeromskiego

lektury obowiązkowe do egzaminu ósmoklasisty

Kocha­now­ski – Tre­ny I, V, VIIVIII Kocha­now­ski – frasz­ka Na lipę Kra­sic­ki – Żona mod­na Mic­kie­wicz – Ste­py aker­mań­skie Mic­kie­wicz – Świ­te­zian­ka Mic­kie­wicz – Redu­ta Ordo­na Mic­kie­wicz – Śmierć pułkownika...