Tag: lektury

QUIZ — autorzy i tytuły lektur obowiązkowych [Kahoot!]

QUIZ — auto­rzy i tytu­ły lek­tur obo­wiąz­ko­wych [Kaho­ot!] Dla nauczy­cie­li: https://create.kahoot.it/share/lektury-osmoklasisty/080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5 Dla uczniów: https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5&single-player=true Jeże­li chcesz mnie wes­przeć w popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patron­ką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ – gro­sik daj...

Syzyfowe prace – Stefan Żeromski

(notat­ki powsta­ły w trak­cie kore­pe­ty­cji, ale niech słu­żą wszyst­kim) tytuł: trud bez­sen­sow­ny, bez skut­ku tak jak fra­ze­olo­gicz­ny Syzyf – taka jest rusy­fi­ka­cja, nie da się wyko­rze­nić pol­skiej kulu­ry boha­te­ro­wie: Ber­nard Zygier – nowy, pojawia...

lektury obowiązkowe do egzaminu ósmoklasisty

Kocha­now­ski – Tre­ny I, V, VIIVIII Kocha­now­ski – frasz­ka Na lipę Kra­sic­ki – Żona mod­na Mic­kie­wicz – Ste­py aker­mań­skie Mic­kie­wicz –  Świ­te­zian­ka Mic­kie­wicz – Redu­ta Ordo­na Mic­kie­wicz – Śmierć puł­kow­ni­ka Mickiewicz –...