Tag: wywiad

Newsweek: Liczę, że to wszystko padnie

Arty­kuł o odej­ściu z zawo­du nauczy­cie­la na eta­cie w szkole. 

Onet.Kobieta: Komentarz do nowych obostrzeń

Wywiad/komentarz dla Onet.Kobieta

Gaze​ta​.pl: „W szkole chętnie usłyszałabym, gdzie zrobić badania weneryczne”

A tutaj wraz z Miko­ła­jem Mar­ce­lą, dr Justy­ną Pokoj­ską, prof. Mar­ci­nem Mat­cza­kiem (sic!) i Mar­ci­nem Mel­le­rem snu­je­my wizję lep­szej szko­ły. Znów pod­pad­nę 😉 Link do arty­ku­łu: TUTAJ