Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Gości­nią sobot­nie­go Poran­ka była Ane­ta Kory­ciń­ska, polo­nist­ka, redak­tor­ka, nauczy­ciel­ka i zało­ży­ciel­ka stro­ny “Baba od polskiego”

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?