Każ­dy zasłu­gu­je na wyróż­nie­nie, bo sta­rał się na mia­rę swo­ich możliwości.