cza­sow­ni­ki zwrot­ne w zdaniu: 

np. myję się, spy­tał się

- zaimek „się” wystę­pu­je po cza­sow­ni­ku, któ­re­go doty­czy, ale nie musi (wszyst­ko zale­ży od kontekstu)

odmia­na przez przypadki:

D. sie­bie

C. sobie

B. sie­bie, się

N. sobą

Ms. sobie

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)