cza­sow­ni­ki zwrot­ne w zdaniu: 

np. myję się, spy­tał się

- zaimek „się” wystę­pu­je po czasowniku

wyją­tek: jeże­li wypa­da na koń­cu zda­nia – wte­dy przed czasownikiem

odmia­na przez przypadki:

D. sie­bie

C. sobie

B. sie­bie, się

N. sobą

Ms. sobie

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)