DARMOWE LEKCJE DLA LICEALISTÓW na Discord:
 
KLASA 1
ponie­dział­ki: 11.40; śro­dy: 11.40;
 
KLASA 2
wtor­ki: 13.40; piąt­ki 11.40;
 
KLASA 3
ponie­dział­ki: 10.05; śro­dy 10.05; piąt­ki 10.05
 
Zapra­szam ???? Na Discord przy­naj­mniej się nie zawie­sza. Lin­ki do ser­we­rów dostęp­ne dla gru­po­wi­czów: https://www.facebook.com/groups/2330887737156229 ????
 
Nie­któ­re lek­cje są nagry­wa­ne na żywo w for­mie pod­ca­stu: https://open.spotify.com/show/5TDlZT2oV5B44kptcHSNy0?si=Z70tSB9gRB2JW6yQOCR1ww