DARMOWE LEKCJE DLA LICEALISTÓW na Discord:
 
KLASA 1
ponie­dział­ki: 11.40; śro­dy: 11.40;
 
KLASA 2
wtor­ki: 13.40; piąt­ki 11.40;
 
KLASA 3
ponie­dział­ki: 10.05; śro­dy 10.05; piąt­ki 10.05
 
Zapra­szam ???? Na Discord przy­naj­mniej się nie zawie­sza. Lin­ki do ser­we­rów dostęp­ne dla gru­po­wi­czów: https://​www​.face​bo​ok​.com/​g​r​o​u​p​s​/​2​3​3​0​8​8​7​7​3​7​1​5​6​229 ????
 
Nie­któ­re lek­cje są nagry­wa­ne na żywo w for­mie pod­ca­stu: https://​open​.spo​ti​fy​.com/​s​h​o​w​/​5​T​D​l​Z​T​2​o​V​5​B​4​4​k​p​t​c​H​S​N​y​0​?​s​i​=​Z​7​0​t​S​B​9​g​R​B​2​J​W​6​y​Q​O​C​R​1ww