????‍♀️ Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz objąć moje dzi­ała­nia patronatem. Dołączyłam do autorów i autorek zrzes­zonych w Patron­ite. Sama wspo­magam twór­c­zość Marci­na z lasu, bo zach­wyca mnie jego pas­ja. Jeżeli i Ty chciałabyś/chciałbyś mnie wspomóc, będzie mi bard­zo miło: https://patronite.pl/babaodpolskiego/

(grosik daj babie, sakiewką potrząśnij ????)