Od 4.01 do 10.01 moż­na wysy­łać zgło­sze­nia do udzia­łu w TEDxKIDS. Robisz coś wyjąt­ko­we­go? Masz coś świa­tu do powie­dze­nia i jesteś w wie­ku 8–18 lat? Nie czekaj 🙂

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsL-dYXYYbXjkz0o4vylmQJrwglYxMmadzioNsbMaVLka52A/viewform

Infor­ma­cje: https://tedxkids.pl/zostan-mowca/?fbclid=IwAR1hq48OFy9FNXSXlq5D5AgsPXqwnHFjfhR-eBtVcqqlETvp_J2gXyLovlk

gra­fi­ka ze stro­ny organizatora