W pią­tek trzy­na­ste­go uka­zał się odci­nek ASZ DZIENNIKA, a kon­kret­nie pod­ca­stu “Kuli­sy Praw­dy”, do któ­re­go zapro­si­li mnie Ola i Szy­mon. Ale się jaram — jak pochodnia!