pra­sło­wiań­sko:
ty jerze prasłowiański!
ty mięk­ki jerze!
oby cię dia­kry­tyk dopadł!

sty­li­stycz­nie i składniowo:
synek­do­cho odjechana!
ty anakolucie!

mor­fo­lo­gicz­nie i fonetycznie:
roz­pa­dzie nosów­ki w wygłosie!
zerze morfologiczny!

lite­rac­ko i słowotwórczo:
chy­ba ci dzię­cie­li­na pała!
for­ma­cjo wstecz­nie derywowana!

języ­ko­znaw­czo:
mono­fton­gi­za­cjo dyfton­gów w dia­lek­tach osko-umbryjskich!
kalam­bu­rze szufladkowy!

gra­ma­tycz­nie:
imie­sło­wie przy­słów­ko­wy uprzed­ni jego mać!

poetyc­ko:
ty pen­ta­me­trze jam­bicz­ny w Romea i Julię kopany!

kuli­nar­nie:
Pstrąg!
skum­brie w tomacie!

Wit­ka­cy, jako spec, poleca:
ty chli­pa­ku! pur­wy­koł­cie, kur­dy­pieł­ku zafądziany!
chli­po­rzy­gu odwantroniony!
cha­ła­pu­dro skierdaszony!

Chcesz coś dodać?