Baba leci do Baby @babaszydlo!
Dziś w @newonce_radio poroz­ma­wia­my o języ­ku w cyklu „8 kobiet”. Zapra­sza­my o 12! (zamiast hejnału)

Link do audy­cji na żywo: https://​newon​ce​.net/​e​p​i​z​o​d​/​l​e​k​c​j​a​-​p​o​l​s​k​i​e​g​o​-​d​l​a​-​o​s​o​b​-​u​c​z​n​i​o​w​s​k​i​c​h​-​a​n​e​t​a​-​k​o​r​y​c​i​n​s​k​a​-​b​a​b​a​-​o​d​-​p​o​l​s​k​i​ego