LITERATURA

Lal­ka”- Bole­sław Prus- poje­dy­nek Wokul­skie­go i Krze­szow­skie­go w Lesie Bielańskim

Romeo i Julia”- Wil­liam Sha­ke­spe­are- poje­dy­nek Romea i Benwolia

    FILM 

Wikin­go­wie” – serial Net­flix, poje­dy­nek dwóch bra­ci, Ragnar zdo­był wła­dze, Rol­lo też jej pra­gnie, poje­dy­nek mię­dzy nimi, któ­ry z nich zdo­bę­dzie więk­sza władze 

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA