LITERATURA:

    FILM 

    MUZYKA 

    INNE SZTUKI:     TEATR,

 MALARSTWO:  Wła­dy­sław Strze­miń­ski „ Bezrobotni” 

RZEŹBA