A co to za baba roz­ma­wia z Adam Giza?

W Szko­ła Porad­nik TVP3 opo­wia­dam o tym, co oso­by zda­ją­ce egza­min ósmo­kla­si­sty powin­ny powtó­rzyć przed 25 maja 🙂

https://​fb​.watch/​5​t​a​P​C​H​i​C​Uo/