LITERATURA:

Magnus Cha­se i miecz Lata” tajem­ni­ca doty­czą­ca ojca Magnu­sa i jego pocho­dze­nia oraz tym, że nor­dyc­cy bogo­wie ist­nie­ją tak jak pozo­sta­łe posta­ci z tych mitów 

    FILM 

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA