QUIZ — autorzy i tytuły lek­tur obow­iązkowych [Kahoot!]

Dla nauczy­cieli: https://create.kahoot.it/share/lektury-osmoklasisty/080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5

Dla uczniów: https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5&single-player=true

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)