Zapra­sza­my ser­decz­nie na pierw­sze w sie­ci omó­wie­nie egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty z Babą od pol­skie­go na żywo na stro­nie por­ta­lu Radio​ZET​.pl.
Zacznie­my zaraz po opu­bli­ko­wa­niu arku­szy egza­mi­na­cyj­nych przez CKE.
Przyjdź i sprawdź swo­je odpowiedzi.