LEKTURY OBOWIĄZKOWE

Kocha­now­ski – Tre­ny I, V, VIIVIII

Kocha­now­ski – frasz­ka Na lipę

Kra­sic­ki – Żona modna

Mic­kie­wicz – Ste­py akermańskie

Mic­kie­wicz – Świtezianka

Mic­kie­wicz – Redu­ta Ordona

Mic­kie­wicz – Śmierć pułkownika

Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. II

Mic­kie­wicz – Pan Tadeusz

Slo­wac­ki – Balladyna

Fre­dro – Zemsta 

Żerom­ski – Syzy­fo­we prace

Dic­kens – Opo­wiesc wigilijna

Sien­kie­wicz – Quo vadis

Sien­kie­wicz – Latarnik

Exu­pe­ry – Maly Książę

Kamiń­ski – Kamie­nie na szaniec

Mro­żek – Artysta