Kie­dy zapra­sza­ją mnie do mówie­nia o języ­ku, mówię “pewex”, bo to zawsze wie­prz­ny temat.

Kmwtw? Nie ma tak! Teraz ja, Baba, jadę mówić o Mło­dzie­żo­wym Sło­wie Roku. Mam nadzie­ję, że będę slay queen, moje wypo­wie­dzi nie będą ąkłe i zro­bię nie­złe oro, jak na gil­ber­ta przystało.

Daj­cie znać, czy byłam gra­mot­na, bo nie robię tego dla haj­pu, tyl­ko po to, by łączyć poko­le­nia.
Essa!

Dziś pozna­łam się z tą mądrą i pięk­ną dziew­czy­ną @ARIAMARTELLE. Roz­ma­wia­ły­śmy o języ­ku, a wła­ści­wie o tym, czy Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku nadal jest mło­dzie­żo­we, czy to jed­nak ta póź­na mło­dość (jak moja hehehhe). 
Jakie są wasze typy? Co jutro wygra? 
#KTOpytał?
#ROBIwra­że­nie
#TWOJAstara /twój stary