1. ogłosze­nie: dla kogo? co ogłaszasz?
  2. dlaczego?  jakiej okazji? na co? 
  3. ustal datę, godz­inę, miejsce
  4.  po co? dwa argu­men­ty zachę­ca­jące do uczest­nict­wa “warto przyjść, ponieważ…”
  5. dodatkowe infor­ma­c­je np. o tym, że trze­ba coś zapłacić, albo spec­jal­nie się ubrać
  6. kto zaprasza?
  7. pod­pis: XYZ
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)