Tag: jak pisać

wstępy w rozprawkach

Na korepety­c­jach mam uczniów, którzy zgłasza­ją się z prośbą o pomoc związaną z ich lękiem przed białą kartką. Kom­plet­nie nie wiedzą, jak pisać wstępy. Par­al­iżu­je ich to. Mam nadzieję, że ten przepis pomoże opanować lęki. Najpierw…

ogłoszenie

ogłosze­nie: dla kogo? co ogłasza­sz? dlaczego?  jakiej okazji? na co?  ustal datę, godz­inę, miejsce  po co? dwa argu­men­ty zachę­ca­jące do uczest­nict­wa “warto przyjść, ponieważ…” dodatkowe infor­ma­c­je np. o tym, że trze­ba coś zapłacić, albo specjalnie…

zaproszenie

ZAPROSZENIE Tytuł Zaprasza­sz: kogo i na co? Ustal datę, godz­inę, miejsce Dlaczego? po co? z jakiej okazji? na co? — przy­czy­na Dwa argu­men­ty zachę­ca­jące do uczest­nict­wa Dodatkowe infor­ma­c­je np. o tym, że trze­ba coś zapłacić, albo spec­jal­nie się ubrać. Kto…

streszczenie

Jak napisać streszcze­nie ma maturze? To zadanie jest banal­nie proste, ale uczniowie tracą na nim najwięcej punk­tów, ponieważ nie zna­ją sposobu, jak spełnić kry­te­ria. Oto przepis 🙂  W tekś­cie IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PT. “TYTUŁ”,…