Kochani! Od nowego roku moje pod­casty są już dostęp­ne w abona­men­cie Empik Go.

Z tej okazji ogłaszam dwie informacje:

- patroni, którzy zechcą mnie wspomóc w sty­czniu na kwotę 50 zł, otrzy­ma­ją dar­mowy miesięczny dostęp do zasobów audio­booków i ebooków Empik­Go. Kod będzie do wyko­rzys­ta­nia do 30 czer­w­ca br. 

- konkurs na nowe memy z „Lalką” ????????????

Konkurs trwa do 14 sty­cz­nia. Prace moż­na podsyłać (koniecznie z podpisem/nickiem, kto jest ich autorem) na mail: babaodpolskiego@gmail.com. Memy będę umieszczać w fold­erze na stron­ie Fb @babaodpolskiego, głosowanie w postaci pol­u­bień. Zas­trzegam sobie pra­wo do udostęp­ni­a­nia ich wraz z podaniem twór­ców w ramach cyk­lu #poniedzialek­zlalką. Do roz­da­nia trzy kody na dar­mowe korzys­tanie przez miesiąc z treś­ci Empik­Go — audio­boo­ki i eboo­ki — do wyko­rzys­ta­nia do 30 czerwca. 

#pod­cast #babaod­pol­skiego #językpol­s­ki #lekc­je #egza­miny #empik­go #audio #pod­castlife #matu­ra #lekc­je­naży­wo #babaod­pol­skiegolekc­je­naży­wo

????‍♀️ Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz objąć moje działania patronatem: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ (grosik daj babie, sakiewką potrząśnij ????)