Ana­li­zy i inter­pre­ta­cje współczesnych tekstów hipho­po­wych? Tak! Będę gościnią audy­cji @bartoszboruciak „Na Rapie” w @radio_wnet.


Zagra­ją: @ryfa_ri@kara_official_yo, Łona i Web­ber, @_chivas_042_

Czwar­tek. 25 lute­go 2021 r. godz. 21.00.


Hasło prze­wod­nie zabie­ram Sta­ni­sła­wo­wi Brzo­zow­skie­mu: „Pisać trze­ba krwią, tru­ci­zną, żółcią, byle nie lim­fą”.

Do usły­sze­nia!