🧨UWAGA! 🧨
Idzie nowe! Prze­łom w edukacji❗️❗️❗️
Dowie­cie się wszyst­kie­go 13 kwiet­nia👁, a teraz może­cie szu­kać wska­zó­wek🕵️‍♀️.
Obliczenia i analizy w rapie ft. Dave z Ameryki / Baba od polskiego / Maddog Gfx / Raportażysta / Janusz Walczuk Yah00
Dziś poja­wia się też pod­po­wiedź od Oliw­ki Bra­zil🦹🏻‍♀️:
“Wpa­dam do nie­go coś poczytać 
Jego, regał, dłu­gi jak wie­ża w Paris
Krzy­czy moje imię jak opętany 
Wolę spę­dzać czas z książkami
Nie mów do mnie, kie­dy czytam 
Wolę nie mieć roli baby mamy
Twój ex, tak tok­sycz­ny jak dynamit 
Czy­ta­jąc, lecę w kosmos jak Marsjanin 
Nie pod­ska­kuj, bo dosta­niesz tak jak Cardi 
Z mord­ka­mi zno­wu robię sobie BookParty 
Ty na Insta­gra­mie pro­sisz się o lajki 
Każ­da chce wyglą­dać jak te z „Lal­ki”.