Odwie­dzi­łam znów Per­spek­ty­wicz­ną Matu­rzyst­kę i poroz­ma­wia­ły­śmy o nowej matu­rze. Zapra­szam do oglądania: 

UWAGA! ZMIANY OD MARCA 2022:

OMÓWIENIE ZMIAN NA EGZAMINIE:

OMÓWIENIE ARKUSZY POKAZOWYCH: